Grade 7 Afrikaans

Begripstoets

Meervoude

Verkleinwoorde

Trappe van vergelyking

Byvoeglike naamwoorde

Geslag

Voornaamwoorde

Ontkennede vorm

Die Tye

Voorsetsels

Afkortings

Teenoorgesteldes

Sinonieme

Intensiewe vorm

Vergelykings

Beroepe

Opstel