Grade 8 Afrikaans

Begripstoets

Meervoud

Trappe van vergelyking

Byvoeglike naamwoorde

Geslag

Voegwoorde

Ontkennede vorm

Die Tye

Bywoorde

Voorsetsels

Afkortings

Vertaal

Teenoorgesteldes

Sinonieme

Intensiewe vorm

Vergelykings

Idiome

Opstel